معرفی

مشخصات فردی

محسن کمالیان

نام - نام خانوادگی : محسن   کمالیان

پست الکترونیکی : m_kamalian@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران، خاک و پی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران، خاک و پی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

1-      مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه‌ای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از 1/1/95 تا کنون.

2-      عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از 29 شهریور 1394ش.

3-      عضو کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی هیئت ممیزه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از 24 فروردین 1394ش.

4-      عضو هیئت ممیزه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از تاریخ 6 اسفند 1393ش.

5-      سردبیر فصل‌نامه‌ی علمی پژوهشی «علوم و مهندسی زلزله» از 16 آذر 1393ش.

6-      عضو هیئت امنای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از 3 شهریور 1393ش.

7-      عضو شورای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از 23 تیر 1393ش.

8-      عضو شورای سردبیری مجله علمی پژوهشی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (JSEE) از 22 مه 2012 (3 خرداد 1391) تا سال 2016

9-   رئیس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی از  14/11/83 تا 20/1/86

10-   عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از 21/3/82 تا 20/1/86

11-   عضو شورای سردبیری مجله علمی پژوهشی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (JSEE) از اردیبهشت 1383 تا مرداد 1386.

12-   مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه‌ای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله از 12/6/80 تا آذر 1386.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 24

نوع همکاری : نیمه وقت

محسن کمالیان
محسن کمالیان

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    استاد
^